Per 1 juli zijn er in Nederland weer een aantal belangrijke versoepelingen doorgevoerd in de corona-aanpak. Zo zijn binnen- als buitensport weer toegestaan. Sportkantines zijn weer open en de aan de horeca verbonden sporten zoals darts en biljarts zijn overal in Nederland toegestaan.

Er was even enige onduidelijkheid (zie eerder verschenen bericht) na aanleiding van de modelnoodverordening die door alle veiligheidsregio’s is overgenomen. Hierin staat namelijk letterlijk dat 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Als voorbeeld worden vervolgens bowlen, biljarten, darten en bridge genoemd.

Na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat ook voor darten en biljarten geldt dat wij op een normale wijze onze sport moeten kunnen beoefenen. Natuurlijk blijft daarbij de 1,5 meter afstand gelden als basisregel. Maar net als bij andere sporten mag tijdens de beoefeningen van de sportactiviteit, hiervan afgeweken worden om een normale sportbeoefening mogelijk te maken. Met andere woorden, tijdens een potje darten of biljarten mag je binnen 1,5 meter van elkaar komen indien dat niet anders kan. Voor en na het darten of biljarten geldt net als bij alle andere sporten dat iedereen gewoon 1,5 meter afstand moet houden van elkaar. Sportbeoefening in de horeca dient wel altijd in overleg met de uitbater te gebeuren. Die is immers verantwoordelijk als de NVWA of een BOA komt inspecteren.

Ook is belangrijk te vermelden dat tijdens alle sportbeoefeningen het landelijk sportprotocol van NOC*NSF gevolgd moet worden en tijdens darten of biljarten het sport specifieke protocol. Klik hier om naar het dartsprotocol te gaan.

Goed nieuws dus voor de biljart- en dartsport. De NDB, KNBB en NOC*NSF zijn blij dat de intensieve lobby van de afgelopen weken nu het gewenste resultaat oplevert. Samen met onze lidorganisaties, districten en regionale bonden kunnen we ons nu echt gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen, waarin normale darts- en biljartwedstrijden mogelijk zijn.

“Natuurlijk is deze verduidelijking goed nieuws. Hier hebben we ons best voor gedaan. Wel wil ik benadrukken richting alle darters en uitbaters dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen zodat we op een veilige en verantwoordelijke manier met elkaar kunnen darten en kunnen blijven darten. Het coronavirus is nog altijd aanwezig dus let een beetje op elkaar en daar waar het kan probeer de 1,5 meter maatregel zo goed mogelijk te handhaven. Indien je als horecagelegenheid nog aanvullende vragen hebt, neem dan zeker contact met ons op. Wij helpen graag”, aldus NDB directeur Paul Engelbertink.

Bron:ndb

Door mx3gold

Geef een reactie

Specify Facebook App ID and Secret in Basic Configuration section at Heateor Login options page in admin panel for Facebook Login to work


Specify Instagram Client ID and Secret in the Heateor Social Login section in the admin panel for Instagram Login to work

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *